واحد كنترل كیفیت شركت پلیمر طلایی یزد، تمامی تلاش خود را در جهت تأمین كیفی ورق تولیدی به كار می گیرد. در همین راستا اقداماتی از جمله كنترل كیفیت مواد و اقلام ورودی، محصول حین فرایند تولید و بازرسی محصول نهایی را انجام می دهد.

تمام آزمونهای كیفی در این واحد، اعم از فیزیكی و مكانیكی بر طبق آخرین استانداردهای روز دنیا (ASTM, ISO, DIN) بوده و با تجهیزات مدرن انجام میشود.

این واحد توانایی انجام آزمونهای كشش، ضربه (Charpy & Izod)، تعیین شاخص جریان مذاب (MFR & MVR)، HDT/Vicat  و اندازه گیری میزان تغییر رنگ در برابر نور UV را با استفاده از تجهیزات آزمایشگاه شركت را داراست.

این واحد بر اساس الزامات استانداردهای كسب شده توسط شركت به كار خود ادامه می دهد. استانداردهای ISO 9001-2008 مدیریت در كیفیت، ISO 14001  مدیریت در محیط زیست و OHSAS 18001  در ایمنی و بهداشت محیط كار از جمله این استانداردهاست.

این واحد همچنین در راستای تحقیق و توسعه نیز فعالیتهایی از جمله امكان سنجی جهت تولید محصولات جدید (تنوع و نوآوری)، برنامه ریزی جهت اجرای پروژه های تحقیقاتی، همكاری با مراكز تحقیقاتی در راستای سیاست شركت، تحقیق و اقدام جهت خرید تجهیزات جدید و شناسایی و پیشنهاد راهكارهای مناسب در خصوص ثبات كیفیت محصولات انجام داده است.